כל הארוחות המוגשות במלון בהשגחה מהודרת של

 הרב יוסף חיים פינק

ירושלים

משגיח צמוד במקום

בשר חלק, פת ישראל, חלב ישראל